Chuyển đến nội dung chính

Chuyên mua xe Wave Alpha cũ giá cao

Chúng tôi cần mua xe máy cũ các loại , đặc biệt chuyên mua các loại xe wave alpha cũ
Chuyên mua các loại xe wave
-Mua Wave Alpha đời đầu
-Mua Wave cá
-Mua Wave Alpha đời 2008, 2010, 2011,2012,...2017
-Mua Wave Alpha các màu
Tôi cần mua với giá cao hơn thị trường
Liên hệ
A Hải: 090.564.88.83